N6SXCN0K - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: N6SXCN0K

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidN6SXCN0K
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
Sagstitel4700 Næstved, Lov Sønderskov 5, Antenne, fiber eller tele, N6SXCN0K
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:26/02/2019 10:47:31
Sagen afgjort:12.11.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-4311
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:101.378
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC MOE A/S Petri & Haugsted as Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jan Juel Henningsen Ole Korsholm Løkke Claus Adelsteen Andersen
Telefon 6669 2453 5578 0039 4488 7700
Mail jhenn@tdc.dk oklo@moe.dk clan@petri-haugsted.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.154794 Længdegrad 11.857184 Google Maps Google Earth
Vej Lov Sønderskov 5 By 4700 Næstved
 
Ønsket startdato 26.03.2019 Forventet slutdato 03.04.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med Femern-projektet skal Tdc og Cerius omlægge ledninger under jernbanen i form af ny styret underboring ved Lov Sønderskov 5, ved en gammel nedlagt jernbaneoverskæring.
Omlægning er nødvendig, da der på strækningen skal graves dybere grøfter og både TDC's kabel og Cerius lavspændingskabel kommer i konflikt med dette.
Ansøgning er en hastesag, da sporspærring i forbindelse med gravning af grøfter, starter ultimo marts.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele El
Antal 1 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10 Andet
Udv. diameter (mm) 40 36
Indv. diameter (mm) 34
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 0.4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.