Kvittering for ansøgning: MU40VNDK

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidMU40VNDK
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Pernille Nysted Andersen, tlf: 30535878, mail: pnpd@bane.dk
SagstitelBramming - Tønder grænse, km 65,931;Tønder, Ubjergvej 15A, Antenne, fiber eller tele, MU40VNDK
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:13/11/2018 07:16:21
Sagen afgjort:27.03.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-17918
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Bramming - Tønder grænse
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:65.931
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Ubjergvej 15A Tønder
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Stofa A/S Bække Entreprenørforretning ApS Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Mari Møller-Hansen Thomas Larsen
Telefon 8830 3030 3038 4690
Mail mmha@stofa.dk thomas@baekke-ent.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.915997 Længdegrad 8.864812 Google Maps Google Earth
Vej Ubjergvej 15A By Tønder
 
Ønsket startdato 26.11.2018 Forventet slutdato 31.12.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 90
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 75 66
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af fiber til Bremsbølvej 8 Tønder
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.