Kvittering for ansøgning: LUCG1LAG

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidLUCG1LAG
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRoskilde - Næstved, km 68,531;4682 Tureby, Tollerødvej, Brugsvand under tryk, LUCG1LAG
Ansøgning revideret:13/02/2015 17:35:28
Ansøgning modtaget:13/02/2015 13:53:00
Sagen afgjort:11.05.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01075
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Næstved
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:68.531
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Faxe Forsyning NIRAS A/S G.C. Entreprise, Køge ApS Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Henning B. Andersen Gaby Hojman Morten Cardel
Telefon 5637 3530 4810 4586 5665 4783
Mail hba@faxeforsyning.dk ghn@niras.dk mc@gc-entreprise.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Omlægning af banebro
 
Breddegrad 55.357654 Længdegrad 12.038451 Google Maps Google Earth
Vej Tollerødvej By 4682 Tureby
 
Ønsket startdato 25.02.2015 Forventet slutdato 01.05.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 210
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med Banedanmarks projekt for flytning/renovering af vejbro over jernbanen blev Faxe Forsyningen pålagt at omlægge eksisterende vandforsyningsledning. Ledningen etableres ved retningsstyret underboring og der opsættes en sladrebrønd på sydsiden af banen. Projektet udføres iht. BN1-13-2.
Afvigelser fra BN1-13-2 Ingen.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: 10
Udv. diameter (mm) 110
Indv. diameter (mm) 97
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.