Kvittering for ansøgning: LMNQO7VK

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidLMNQO7VK
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelLangå - Aalborg, km 244.355;9210 Aalborg SØ, Skalborg Banevej - Anker Engelundsvej, Brugsvand under tryk, LMNQO7VK
Ansøgning revideret:03/03/2015 15:04:29
Ansøgning modtaget:03/03/2015 15:04:29
Sagen afgjort:03.03.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01421
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:244.355
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Aalborg Forsyning Vand A/S Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jes Snedker Sørensen Vilhelm Jensen
Telefon 4173 9106 8688 4155
Mail jss@aalborgforsyning.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.009404 Længdegrad 9.900644 Google Maps Google Earth
Vej Skalborg Banevej - Anker Engelundsvej By 9210 Aalborg SØ
 
Ønsket startdato 01.04.2015 Forventet slutdato 01.05.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 210
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 160 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Grundet etablerin af Egnsplanvej medfører det omlægning af diverse vandledninger samt genovervejning af forsynings områder. Derfor skal vi have forstærket et eksisterende ledningsnet.
Derfor skal der etableres en PE110 ledning under Banen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE kapperør;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 110
Indv. diameter (mm) 96
Tryk (Bar) 4.1
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.