Kvittering for ansøgning: KVFT6DC5

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidKVFT6DC5
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 147.303;Nykøbing F., Østerbrogade, Antenne, fiber eller tele, KVFT6DC5
Ansøgning revideret:08/10/2014 15:03:35
Ansøgning modtaget:08/10/2014 15:03:35
Sagen afgjort:21.11.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-04732
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Nykøbing F
Banekilometer:147.303
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma GlobalConnect Grontmij A/S Boreentreprenøren A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jens Vissing Bruno Schädler Michael Mose Andersen
Telefon 7730 2934 2723 6323 7020 5911
Mail jens.vissing@globalconnect.dk bns@grontmij.dk boring@boreentreprenoren.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.763427 Længdegrad 11.8739539995793 Google Maps Google Earth
Vej Østerbrogade By Nykøbing F.
 
Ønsket startdato 09.10.2014 Forventet slutdato 10.10.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 150
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2100
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PE100 SDR17 125 110
Beskyttelsesrør - 50 40
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Denne ansøgning afløser tidligere ansøgte SagsID 7GDY19ET. Det ønskes at bibeholde jnr 14-04732.
I forbindelse med broarbejder (Bropakke 1) på Ringsted-Femern Banen, skal ClobalConnect i henhold til ledningsprotokolaftale, omlægge deres kabler i Østerbrogade til nyt tracé under banen ved Vendersgade. Krydsningen etableres sammen med TDC, Guldborgsund Kommune og Dansk Kabel TV i en fælles ledningskorridor. Der etableres 2 stk. ø125 mm føringsrør PE100, SDR17, PN10 ved styret underboring, med en indbyrdes afstand på 2,10 m. Lægningsdybden er min. 2,10 m under laveste skinneoverkant (maks 6 m) og min. 0,5 m under banegrøft/dræn,
I det ene af de to føringsrør trækkes TDC kabel og i det andet føringsrør trækkes 1 stk ø 50mm beskyttelses rør til global Connect samt 2 stk ø40 mm beskyttelsesrør til hhv. Dansk Kabel TV og Guldborgsund Kommune (GK). Kun dimensionerne for beskyttelsesrør og medierør til Global Connects ledningsanlæg er noteret her i den digitale ansøgning. Afsendergrube etableres øst for banen, ca 10 m fra nærmeste spor og mindst 1m fra baneskel. Modtagegrube etableres vest for banen, på den anden side af Brovejen. Det tilstræbes at overholde normen om en maks afstand på 25 m fra baneskel. Det er dog på nuværende tidspunkt uklart om det kan lade sig gøre eller om der bliver behov for at søge om dispensation for dette pkt.
Afvigelser fra BN1-13-2 Underboringen krydser 5 stk spor herunder eksisterende sporskifte nr 131a på spor 2.
Der søges om dispensation fra BN2 krav i afsnit 11.2.1 om at tværgående ledningsanlæg ikke må gå under sporskifter.
Endvidere vil der muligvis søges om dispensation for placering af modtagegruben mere en 25m fra baneskel.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 2
Rør-/kabeltype Fiber;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 13
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
  6. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.