Kvittering for ansøgning: K949EDGI

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidK949EDGI
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelNyborg - Fredericia, km ca 220.39;Fredericia, Chr. Winthers Vej, Antenne, fiber eller tele, K949EDGI
Ansøgning revideret:06/08/2016 07:36:26
Ansøgning modtaget:21/04/2015 14:33:05
Sagen afgjort:10.05.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-03688
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - FredericiaFredericia - Padborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:220.3880.191
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark signal Henrik Eggersen Zacho-Lind A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Mette Sandvig Henrik Eggersen Poul Lauritzen
Telefon 2020 2020 2020 2020 4355 0790
Mail msip@bane.dk msip@bane.dk pl@zacho-lind.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Signalprogram
 
Breddegrad 55.566741 Længdegrad 9.738602 Google Maps Google Earth
Vej Chr. Winthers Vej By Fredericia
 
Ønsket startdato 01.05.2015 Forventet slutdato 31.05.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør 12 110 90
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fremføring af Fiberforbindelse
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  8. Der er beregnet en sætning større end 3 mm. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
  9. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  10. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.