Kvittering for ansøgning: JYDQAHKL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidJYDQAHKL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelHerning, Bassumgårdsvej, spildevandsledning
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:19/02/2013 18:31:59
Sagen afgjort:04.07.2013
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-01088
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Skibbild - Herning
Banekilometer:36.036
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Herning Vand Grontmij Danboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Grontmij
Kontaktperson Jan Pedersen Kenneth Rask Jensen Bruno Schädler
Telefon 4011 2241 2723 5290 2723 6323
Mail jkp@herningvand.dk kqj@grontmij.dk bns@grontmij.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.150851 Længdegrad 8.904965 Google Maps Google Earth
Vej Bassumgårdvej By Herning
 
Ønsket startdato 06.05.2013 Forventet slutdato 09.05.2013
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 275
Overcut (mm) 12
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 250 220
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Krydsning af Banedanmarks areal udføres ved styret boring, som vist på vedhæftede plantegning. Trykledningen etableres i beskyttelsesrør på hele strækningen.

Ved den styrede underboring anvendes en reamer med en diameter på 275 mm. Lægningsdybden under banen(skinne overkant) bliver min. 3,0 m.

Beskyttelsesrør udføres med et fald på min. 12 mod udløbsbrønden på sydvest siden. Brønd ø1250 BT placeres 1 m fra baneskel. Overløbsrør føres til grøft ved jernbane.

På modsatte side af jernbanen afsluttes beskyttelsesrøret min. 1m fra skel og tætnes med vandtæt muffe.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Spildevand, tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 200
Indv. diameter (mm) 176
Tryk (Bar) 1
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.