Kvittering for ansøgning: JENYGPRC

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidJENYGPRC
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelÅlborg-Frederikshavn, km 251,221, elkabel
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:18/08/2013
Sagen afgjort:27.01.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-04762
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aalborg - Frederikshavn
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Lindholm
Banekilometer:251.165
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Himmerlands Elforsyning Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jens Poulsen Kjeldsen
Telefon 9936 9722
Mail jek@hef.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma ? Person Poul Helse Nygård
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.065526 Længdegrad 9.907205 Google Maps Google Earth
Vej Lindholm nærbanevej/Stationsvej By Lindholm
 
Ønsket startdato 26.08.2013 Forventet slutdato 30.08.2013
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 250
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2750
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PEH 250 200
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Nedlægning af 60kV kabel, med styret underboring fra stationsvej v. frank rygårdsvej 2 under jernbanen over til thistedvej 29, nørresundby
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 1x3x360;Trykklasse: SPR17
Udv. diameter (mm) 100
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 60
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
  3. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.
  4. Det cirkulære mellemrum mellem føringsrør og det næste rør er større end 20 mm - der skal ske udstøbning af mellemrummet.