Kvittering for ansøgning: J04LBO90

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidJ04LBO90
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Vahideh Karimi Pahmedani, tlf: 21354246, mail: vkpn@bane.dk
SagstitelStruer, østergade, Antenne, fiber eller tele, 7IVEQYPM
Ansøgning revideret:05/06/2019 11:38:15
Ansøgning modtaget:22/05/2019 10:49:19
Sagen afgjort:10.10.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-9846_F
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:201.553
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Struer st nr 01
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma BDK Strukton Rail Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson jan Pedersen martin irmark Vilhelm Jensen
Telefon 2087 0269 5214 1740 8688 4155
Mail xjpe@bane.dk martin.irmark@strukton.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Strukton Rail Person Jan Brødsgaard
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Jan Pedersen
 
Breddegrad 56.4918263 Længdegrad 8.5998624 Google Maps Google Earth
Vej østergade By Struer
 
Ønsket startdato 20.06.2019 Forventet slutdato 20.07.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 170 160
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet styrbar underboring i forbindelse med signalprogramet
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 15
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.