Kvittering for ansøgning: IGO51OYY

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidIGO51OYY
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
Sagstitel
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:19/09/2013 11:04:40
Sagen afgjort:28.05.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-05365
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Lunderskov - Esbjerg
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Vejen - Holsted
Banekilometer:22.918
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Brørup Vandværk VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Mogens Aase Breiner
Telefon 2124 9082 4059 2299
Mail vand@broerup-vand.dk aase@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.484420 Længdegrad 8.961051 Google Maps Google Earth
Vej Vælding Bjergvej By Brørup
 
Ønsket startdato 21.10.2013 Forventet slutdato 24.10.2013
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 200
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE SDR17 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Lægningsdybde min. 2,5 mtr. under SO. Beskyttelsesrøret føres ind i brønd, der placeres på sydsiden af banen i umiddelbar nærhed af baneskel. Ledningen er ringforbundet. Der monteres ventil på begge sider af banen ved nærmeste vejskel. Beskyttelsesrøret lukkes vandtæt om medierøret på nordsiden.
Afvigelser fra BN1-13-2 Idet banen ligger 4-5 mtr. under terræn kan et fald på min 3 o/oo mod brønd ikke overholdes og overløb fra brønd løber ud på marken, idet banegrøft ligger bag et træbælte og også 4-5 mtr. nede
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: 10
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm) 79
Tryk (Bar) 5
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Med den valgte ledningstype skal der anvendes en godkendt entreprenør. Det kan forventes, at der bliver stillet krav om dette.