Kvittering for ansøgning: HYR3I5MJ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidHYR3I5MJ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Vahideh Karimi Pahmedani, tlf: 21354246, mail: vkpn@bane.dk
SagstitelHYR3I5MJ/ 14-01338; Esbjerg - Struer, km 73,947, vandledning under tryk
Ansøgning revideret:24/02/2014 08:56:24
Ansøgning modtaget:24/02/2014 08:56:24
Sagen afgjort:20.08.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-01338
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:Lokalbane II
Strækningsafsnit:Varde - Tistrup
Banekilometer:73.947
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Varde Forsyning VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bjarne Juul Hansen Aase Breiner
Telefon 7994 5054 9735 2299
Mail bjh@vardeforsyning.dk aase@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.621010 Længdegrad 8.490291 Google Maps Google Earth
Vej Enghavevej By 6800 Varde
 
Ønsket startdato 17.03.2014 Forventet slutdato 19.03.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 400
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Pe SDR17 355 313
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Lægningsdybde min. 3,8 mtr. under SO udføres med fald på min 3 o/oo mod brønd, der placeres på østsiden af banen
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: 10
Udv. diameter (mm) 250
Indv. diameter (mm) 220
Tryk (Bar) 3.5
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.