Kvittering for ansøgning: GBSNRGIB

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidGBSNRGIB
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Nyborg, km 98,751;Slagelse, Brovej, Overfladevand, gravitation, GBSNRGIB
Ansøgning revideret:25/06/2015 07:42:42
Ansøgning modtaget:25/06/2015 07:42:42
Sagen afgjort:22.07.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-05019
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:98.751
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Slagelse kommune Danboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger M.J Eriksson A/S
Kontaktperson n/a Vilhelm Jensen Anders Peter Jensen
Telefon 5857 3600 8688 4155 2523 5432
Mail slagelse@slagelse.dk vilhelm@danboring.dk apj@mje.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma M.J Eriksson A/S Person M.J Eriksson A/S, Benny Sørensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.381560 Længdegrad 11.273605 Google Maps Google Earth
Vej Brovej By Slagelse
 
Ønsket startdato 01.07.2015 Forventet slutdato 28.07.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 176
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 6700
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ledning 2, Bro 15632, Brovej km 98.800, krydsning i 6,7 m under S.O
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Overfladevand, gravitation Overfladevand, gravitation
Antal 1 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10 SDR17PE100;Trykklasse: PN10SDR17
Udv. diameter (mm) 50 50
Indv. diameter (mm) 45 45
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. dybden er større end 6000 mm. Der skal derfor, jf. BN1-13-2, ske en særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgningsblanketten skal udfyldes af godkendt rådgiver.
  6. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.