Kvittering for ansøgning: G96V6UA1_01

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidG96V6UA1_01
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelEsbjerg - Struer, km 177,992;7500 Holstebro, Vembvej, El, G96V6UA1
Ansøgning revideret:13/06/2017 11:15:19
Ansøgning modtaget:07/06/2017 14:42:53
Sagen afgjort:29.06.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-2605
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:Lokalbane II
Strækningsafsnit:Vemb - Holstebro
Banekilometer:177.989
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma NOE NET A/S Sweco Danmark A/S Entreprenørfirmaet Langberg A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Anders Offersen Karin Josephsen Gamst Torben Kaiser Nielsen
Telefon 6163 1228 2723 6096 8620 1244
Mail ao@noe.dk kagr@sweco.dk info@langberg.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.373035 Længdegrad 8.488789 Google Maps Google Earth
Vej Vembvej By 7500 Holstebro
 
Ønsket startdato 12.06.2017 Forventet slutdato 15.06.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 150
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 125 110
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal etableres ny vindmøllepark i område Nord for banen mellem Naur og Bur, Vest for Holstebro. NOE Net A/S skal derfor have nedgravet 3 stk. 10 Kv kabler samt 1 fiberrør fra området og frem til vores 60/10 Kv. anlæg beliggende Syd for banen på Frøjkvej 58, 7500 Holstebro. På strækningen vil der være behov for at krydse banen i åben land. Underboringerne vil blive foretaget af på forhånd godkendte entreprenør, sandsynligvis Langberg eller Søren Knudsen.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 50
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.