Kvittering for ansøgning: EZFUXPMC

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidEZFUXPMC
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian J. Andersen, tlf: 22504852, mail: cjan@bane.dk
Sagstitel6760 Ribe, Tangevej 1,, Antenne, fiber eller tele, EZFUXPMC
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:01/12/2021 11:15:57
Sagen afgjort:20.06.2022
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2022-634_a
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Bramming - Tønder grænse
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:16.609
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Ovk. 39 - R11 (Pakke 1)
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Strukton Rail A/S Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger P.v.a michael Stenbye
Kontaktperson Jan Pedersen Michael Stenbye Jan Hovmand Karina Ramsdahl
Telefon 2087 0269 5373 3041 2368 7690 3142 8989
Mail XJPE@bane.dk Michael.Stenbye@strukton.dk jho@skent.dk karina.ramsdahl@strukton.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Jan Pedersen
 
Breddegrad 55.328365 Længdegrad 8.770667 Google Maps Google Earth
Vej Tangevej 1, By 6760 Ribe
 
Ønsket startdato 10.01.2022 Forventet slutdato 10.02.2022
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2260
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 140
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fremføring af parallellekrydsende kabel til brug for signalprogrmmet udstyr.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 10
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 1
Udv. diameter (mm) 14
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  8. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.