Kvittering for ansøgning: EPZ17LSL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidEPZ17LSL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 62,062;Snedsted, Mosevej 36, Antenne, fiber eller tele, EPZ17LSL
Ansøgning revideret:24/11/2017 10:53:22
Ansøgning modtaget:03/11/2017 12:53:03
Sagen afgjort:05.12.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017 - 17001
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:62.062
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC MOE A/S Hedegaard Boring ApS Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lene Juul Patrick Bækhøj Kim Hedegaard
Telefon 6669 3914 2528 1862 4045 2554
Mail lvm@tdc.dk patb@moe.dk hedegaardboringaps@gmail.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.915251 Længdegrad 8.545848 Google Maps Google Earth
Vej Mosevej 36 By Snedsted
 
Ønsket startdato 29.11.2017 Forventet slutdato 30.11.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 130
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet TDC har fået en akut kabelfejl på deres eksisterende telekabel på Mosevej i Snedsted.
De ønsker at trække nyt 30p telekabel under jernbanen på Mosevej i et ø40 beskyttelsesrør. Arbejdet udføres som en styret boring.

Venligst tilføj kim@reron.dk på kontaktlisten.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 10
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.