Kvittering for ansøgning: EOAIEYVQ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidEOAIEYVQ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 4,588;7600 Struer, Østerlundvej, El, EOAIEYVQ
Ansøgning revideret:17/12/2015 16:21:28
Ansøgning modtaget:17/12/2015 16:21:28
Sagen afgjort:18.05.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-09487
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - ThistedStruer - ThistedStruer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:4.5884.5854.592
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Energinet.dk COWI Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Per J. Hjørringgaard Niels Gustav Jørgensen Morten B. Olesen (Per Aarsleff)
Telefon 2137 3826 4176 1737 4044 2361
Mail pjh@energinet.dk ngjo@cowi.dk mbo@aarsleff.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.521639 Længdegrad 8.559284 Google Maps Google Earth
Vej Østerlundvej By 7600 Struer
 
Ønsket startdato 01.04.2016 Forventet slutdato 31.10.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 275
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 225 199
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af 150kV kabelanlæg (Thy-Mors-Salling) for Energinet.dk benævnt - Bremdal-Humlum. Anlægget består af tre ledere i hver sit førings-/beskyttelsesrør, der underbores med minimum 3,3 meter mellemrum. Længdesnit (ledningens længderetning) på tværs af banen fremsendes sammen med bl.a. luftfoto der viser presse-/modtagegrube og hængekøjekurve og tilhørende kort i 1:25.000. Bredde og længdegrad gælder for den midterste leder.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 93 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 150
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  7. Idet spændingen i ledningen overstiger 60 kV, skal der foretages en særskilt vurdering af eventuelle nærføringseffekter. Der skal derfor indsendes kort i 1:10.000 eller 1:25:000 over ledningstraceet indenfor 1 km fra banen med tilhørende hængekøjekurver.
  8. Der er beregnet en sætning større end 3 mm. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.