Kvittering for ansøgning: EGIBN8TK

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidEGIBN8TK
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelKolding - Strandhuse, Vand og Fiberkabel
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:13/03/2013 14:29:02
Sagen afgjort:25.06.2013
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:12-06520
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Padborg
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Taulov - Kolding
Banekilometer:15.41
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Strandhuse - Nr. Bjert Vandværk NIRAS   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bent Jacobesen Henrik schmidt
Telefon 7551 5900 2920 7459
Mail snbv@mail.dk HS@niras.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Efter Licitation Person efter licitation
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.519196 Længdegrad 9.523647 Google Maps Google Earth
Vej Sletteskovvej By Kolding
 
Ønsket startdato 13.03.2013 Forventet slutdato 01.10.2013
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 330
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3400
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PEH100 315 258
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ø200 mm PE ledning samt ø25 mm tomrø til lysleder udføres i ø315 mm PN16 SDR 11 Føringsrør Boringen udføres ved styret underboring under banearealet i en dybde af min. 3,30 m under laveste sporkote. Der etableres en tæt samling ved føringsrøret afslutning min 1 m udenfor baneskel. Endvidere etableres en aflastningsbrønd min. 1 m udenfor baneskel med afløb til banegrøften. entreprenør vælges Efter Licitation.
Afvigelser fra BN1-13-2 Der søges dispensation for 1) Størrelse af aflastningsbrønd 2) Fald mod aflastningsbrønd
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype 200;Trykklasse: PN10Kabel i ø25 mm tomrør;Trykklasse: -
Udv. diameter (mm) 200 25
Indv. diameter (mm) 176
Tryk (Bar) 2
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Med den valgte ledningstype skal der anvendes en godkendt entreprenør. Det kan forventes, at der bliver stillet krav om dette.
  3. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
  4. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.