E9REO7TR - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: E9REO7TR

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidE9REO7TR
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelAalborg - Frederikshavn, km 294,019;Hjørring, Halvorsmindevej, Antenne, fiber eller tele, E9REO7TR
Ansøgning revideret:08/04/2015 08:52:02
Ansøgning modtaget:08/04/2015 08:52:02
Sagen afgjort:27.05.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-02499
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aalborg - Frederikshavn
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:294.019
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Nord Energi Fibernet A/S COWI A/S Villy Andersen ApS Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Christian Sinding Søren Frølund Madsen Allan Pedersen
Telefon 2916 1445 5640 8345 4045 6109
Mail csi@nordenergi.dk sfma@cowi.dk allan@viland.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.436555 Længdegrad 9.973101 Google Maps Google Earth
Vej Halvorsmindevej By Hjørring
 
Ønsket startdato 11.05.2015 Forventet slutdato 15.05.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 110 97
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet
Der skal for Nord Energi Fibernet A/S etableres en ny underføring af jernbanen syd for Halvorsmindevej i Hjørring, hvor der skal føres fiberkabler. Underføringen udføres ved styret boring iht. BN1-13-2
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 3
Rør-/kabeltype multirør 7x12;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 38
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.