Kvittering for ansøgning: CUJC9G7D

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidCUJC9G7D
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelLangå - Aalborg, km 201,625;9500 Hobro, Hesselkrogen, Tobberup, El, CUJC9G7D
Ansøgning revideret:16/07/2015 10:29:24
Ansøgning modtaget:16/07/2015 10:29:24
Sagen afgjort:02.10.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-05741; 2017-17128
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:201.625
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma HEF Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Ole Jensen Vilhelm Jensen
Telefon 2486 4653 8688 4155
Mail oj@hef.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.662486 Længdegrad 9.798675 Google Maps Google Earth
Vej Hasselkrogen, Tobberup By 9500 Hobro
 
Ønsket startdato 01.09.2015 Forventet slutdato 02.09.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med nedlægning af ny 20 kV elkabel, krydses Bane Danmarks areal/spor.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 3x1x50al PEX;Trykklasse: SDR17 PN10
Udv. diameter (mm) 160
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 20
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.