Kvittering for ansøgning: BVNERSCD

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidBVNERSCD
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 161.303;4880 Nysted, Sakskøbingvej 68, El, BVNERSCD
Ansøgning revideret:17/06/2014 08:10:31
Ansøgning modtaget:17/06/2014 08:10:31
Sagen afgjort:13.08.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-03850
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Lolland Nord - Lolland Midt
Banekilometer:161.303
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS-NVE VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lucas Neve Sonne Villy Poulsen
Telefon 3068 1489 9735 2299
Mail lns@seas-nve.dk aase@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.724080 Længdegrad 11.669866 Google Maps Google Earth
Vej Sakskøbingvej 68 By 4880 Nysted
 
Ønsket startdato 11.08.2014 Forventet slutdato 15.08.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 250
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2750
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE SDR17 200 176
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Krydsning foretages med en dybde på min 2750 mm under SO og min 50 mm under evt. banegrøft. Der graves ikke på banens areal. Krydsning foretages vinkelret på skinnerne
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 3
Rør-/kabeltype 3x95 AL-PEX;Trykklasse: 0Fiber;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 53 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.