BJXY30HS - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: BJXY30HS

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidBJXY30HS
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 104,055;Lundby, Lundby Torpvej 61, El, BJXY30HS
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:08/11/2017 09:12:13
Sagen afgjort:19.02.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-17456
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:104.055
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference St. 957 P121717_3x95 (sydlig)
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS NVE FIBIA P/S Zacho-Lind A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Niels Pedersen Lucas Neve Sonne Bo Jensen
Telefon 5130 2659 3068 1489 2023 1090
Mail NPE@seas-nve.dk LNS@fibia.dk BJ@zacho-lind.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Banedanmark Person Wilhelm Johansson
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.130918 Længdegrad 11.853192 Google Maps Google Earth
Vej Lundby Torpvej 61 By Lundby
 
Ønsket startdato 04.12.2017 Forventet slutdato 31.01.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 150
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Omlægning af el kabler, flytning af jernbane
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 57
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.