Kvittering for ansøgning: AAL40ZIV

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidAAL40ZIV
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 73,193;7752 Snedsted, Sportsvej, Antenne, fiber eller tele, BDSCTUH1
Ansøgning revideret:16/01/2018 09:03:26
Ansøgning modtaget:08/01/2018 09:35:29
Sagen afgjort:27.02.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-1477
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:73.2
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Signalprogrammet Rambøll Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jan Pedersen Lizette Petersen Thorbjørn Risgaard
Telefon 2087 0269 5161 7188 8688 4155
Mail xjpe@bane.dk lizp@ramboll.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Strukton Rail Person Jan Brødsgaard
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Signalling Programme Fjernbane Infrastructure West
 
Breddegrad 56.952443 Længdegrad 8.681630 Google Maps Google Earth
Vej Bryggerivej By 7700 Thisted
 
Ønsket startdato 01.02.2018 Forventet slutdato 01.04.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2260
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 140
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fremføring af krydsende kabler til brug for Signalprogrammets udstyr. Der laves en styret boring hvori der lægges 8 kabler
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 5 3
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 12 11
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.