Kvittering for ansøgning: A9QO96VP

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidA9QO96VP
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelSkanderborg - Skjern, km 72,19;Herning, Godthåbsvej og Lykkesvej, Spildevand, tryk, A9QO96VP
Ansøgning revideret:02/07/2015 10:55:56
Ansøgning modtaget:10/06/2015 00:20:37
Sagen afgjort:26.10.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-04647
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Skanderborg - SkjernHolstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:72.1940.179
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Herning Vand A/S Rambøll A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Claus Hemmingsen Mogens Kattenhøj
Telefon 4083 0818 5161 3931
Mail cvh@herningvand.dk MOGK@ramboll.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.132829 Længdegrad 8.963013 Google Maps Google Earth
Vej Godthåbsvej og Lykkesvej By Herning
 
Ønsket startdato 24.08.2015 Forventet slutdato 18.09.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 360
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PP 315 278
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Herning Vand A/Sønsker at etablere en pumpeledning (medieledning) Ø250 PP PN10 fra Godfhåbsvej nr.6-8 og til Lykkesvej ved nr. 27 ved styret underboring. Længde i alt ca. 175 m. Boringen passerer Skjernbanen, Dronningens Bouleward og Holstebrobanen regnet fra syd mod nord. Pumpeledningen trækkes igennem beskyttelsesrøret, der er en Ø315 mm PP rør PN10
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Spildevand, tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PP;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 250
Indv. diameter (mm) 220
Tryk (Bar) 1
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
  7. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  8. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  9. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  10. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.