Kvittering for ansøgning: A2XCS3IQ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidA2XCS3IQ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelSkjern, Gribsvej, Antenne, fiber eller tele, A2XCS3IQ
Ansøgning revideret:20/10/2020 13:54:23
Ansøgning modtaget:24/01/2020 10:42:43
Sagen afgjort:07.09.2020
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2020-1712
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:125.16
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference 125+160
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark NIRAS A/S KG Boring Administration Aps Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Anders Tagmose Goor Michael Larsen Karsten Godiksen
Telefon 5251 9094 6020 8053 9794 4001
Mail xatgo@bane.dk mvl@niras.dk info@kg-total.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Sporsagkyndig indmeldes senere Person Sporsagkyndig indmeldes senere
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.009582 Længdegrad 8.398190 Google Maps Google Earth
Vej Gribsvej By Skjern
 
Ønsket startdato 01.06.2020 Forventet slutdato 01.07.2021
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 215
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2505
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør 100 mm bundt af føringsrør 180 159
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet FTN fiberføringsvej, der føres langs banen i højre side skal føres under banen på stedet, da den skal tilsluttes til objekter, der er beliggende på banens venstre side. Ledning 1 er en del af et 100 mm bundt af føringsrør, hvorfor det er benævnt som Andet
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype 100 mm bundt af føringsrør
Udv. diameter (mm) 140
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 8. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 9. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 10. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.