Kvittering for ansøgning: A22FS9EY

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidA22FS9EY
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelBrønderslev, ledning for overfladevand
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:03/06/2013 11:44:38
Sagen afgjort:26.02.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-03239
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aalborg - Frederikshavn
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Brønderslev
Banekilometer:275.255
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Brønderslev Spildevand A/S Niras A/S Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Peter Hamborg Morten Frederiksen Poul Erik Christensen
Telefon 3068 8552 2250 7491 2032 3759
Mail pwh@bronderslevforsyning.dk mfr@niras.dk pe@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.273310 Længdegrad 9.940531 Google Maps Google Earth
Vej mellem Solvej og Parkvej By Brønderslev
 
Ønsket startdato 29.07.2013 Forventet slutdato 09.08.2013
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 6500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Peh 711 693
Beskyttelsesrør Stål 630 555
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Brønderslev Forsyning har i dag en ledning placeret under banen stort set samme sted som ansøgte placering. Ledningen er af en meget dårlig kvalitet og er blevet ødelagt ved baneomlægning i 60erne. Vi har spulet ledningen i foråret og spuleslangen forsvandt under banen, hvorfor vi konkluderer at der er huller i ledningen. Ledningen belastes af vand fra en sø, hvortil vi nu tilleder mere vand hvorfor det er ubetinget nødvendigt at ledningen skiftes. Der vil tilkomme mere vand til søen i august 2013, og dermed til den sammenbrudte ledning. Vi har valgt at overdrage arbejdet til Østergaard, da den metode de anvender er god og hurtig og firmaet har stor ekspertise. Metoden er godkendt af Banedanmark. Eksisterende ledning vil blive betonfyldt efter boringen er afsluttet.
Afvigelser fra BN1-13-2 Jeg er ikke bekendt med at der er afvigelser
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Overfladevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype peh 100 sdr 17;Trykklasse: 10
Udv. diameter (mm) 630
Indv. diameter (mm) 555
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.
  3. Det cirkulære mellemrum mellem føringsrør og det næste rør er større end 20 mm - der skal ske udstøbning af mellemrummet.
  4. Da udvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2, idet det dog tilføjes, at eventulle presse- og modtagegruber skal indtegnes på det geologiske tværsnit.