Kvittering for ansøgning: 9EA7BARI

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
Sagsid9EA7BARI
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelKøbenhavn H - Fredericia, km 141,408;Ullerslev, Ullerslev , Antenne, fiber eller tele, 9EA7BARI
Ansøgning revideret:10/08/2016 14:04:45
Ansøgning modtaget:11/05/2016 08:28:04
Sagen afgjort:01.07.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-03518
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:141.406
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC MOE ETS A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Finn Dahl Kasia Rosenqvist Tommy Sørensen
Telefon 6666 5644 2528 1832 2265 1585
Mail fdp@tdc.dk kcr@moe.dk tommy@ets-boring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.354265 Længdegrad 10.667564 Google Maps Google Earth
Vej Ullerslev By Ullerslev
 
Ønsket startdato 05.07.2016 Forventet slutdato 08.08.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 92
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Hastesag: Grundet afbrudte kabler ønsker TDC at få lavet en styret underboring under jernbanen.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 4
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  2. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  3. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.