Kvittering for ansøgning: 8M997GNL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid8M997GNL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelAarhus H - Grenå, km 4,373;Risskov, Badevej, Antenne, fiber eller tele, 8M997GNL
Ansøgning revideret:16/03/2015 11:08:22
Ansøgning modtaget:16/03/2015 11:08:22
Sagen afgjort:26.05.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01710
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Grenå
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:4.373
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma NRGI Netservice Danboring A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger Jens Karstensen A/S
Kontaktperson Kim Olesen Vilhelm Jensen John Nielsen
Telefon 2337 0050 8688 4155 3050 8799
Mail kiol@nrgi.dk vilhelm@danboring.dk jon@e-j-k.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma DanBoring Person Vilhelm Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.181692 Længdegrad 10.235374 Google Maps Google Earth
Vej Badevej By Risskov
 
Ønsket startdato 23.03.2015 Forventet slutdato 27.03.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør FDR17 PN10 Pe100 110 97
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fremførig af fiber-rør til Badevej
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 12
Rør-/kabeltype Ø12 mm fiberrør;Trykklasse: 00
Udv. diameter (mm) 12
Indv. diameter (mm) 8
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.