Kvittering for ansøgning: 8CVZ7YRL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid8CVZ7YRL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Kasper H. Munch, tlf: 53633512, mail: khmc@bane.dk
Sagstitel4420 Regstrup, Hovedgaden, Brugsvand under tryk, 8CVZ7YRL
Ansøgning revideret:04/03/2021 08:33:07
Ansøgning modtaget:15/02/2021 16:35:14
Sagen afgjort:03.06.2021
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2021-4759
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Kalundborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:75.102
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Regstrup Vandværk Sweco Danmark A/S Jacob Post styret underboring A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Kurt Bruhn Jensen Christian Søgaard-Jensen Niels Erik Karstoft
Telefon 5947 1427 5372 1248 2670 9885
Mail kurtjensen@regstrup-vandvaerk.dk christian.sogaard-jensen@sweco.dk nielserik@jacobpost.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Elektrificering Roskilde-Kalundborg
 
Breddegrad 55.678186 Længdegrad 11.613163 Google Maps Google Earth
Vej Hovedgaden By 4420 Regstrup
 
Ønsket startdato 04.05.2021 Forventet slutdato 04.05.2021
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 178
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 160 130
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Regstrup Vandværk skal omlægge deres vandledning, pga. elektrificerings projektet. Vandledningen som er en ø90mm lægges i et ø160mm foringsrør for dels at overholde banenormen, og dels for at fremtidsikre hvis en dag man vil have en større vandledning igennem. Af forsigtigshedprincip udføres både medierør og foringsrør i SDR11/PN16 hvilket er væsentligt over vandværkets arbejdstryk på maksimalt 3,9 bar.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 16
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm) 73
Tryk (Bar) 3.9
Temperatur (°C) 5
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.