Kvittering for ansøgning: 7RFQTE7O

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid7RFQTE7O
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Nyborg, km 97.988;4200 Slagelse, Hejningevej 14, El, 7RFQTE7O
Ansøgning revideret:03/11/2014 10:48:00
Ansøgning modtaget:03/11/2014 10:48:00
Sagen afgjort:03.12.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-06947
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Fredericia
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Slagelse - Forlev
Banekilometer:97.988
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS-NVE Zacho-Lind A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lukas Neve Sonne Christian Rønne
Telefon 3068 1489 4040 2690
Mail lns@seas-nve.dk cr@zacho-lind.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.385262 Længdegrad 11.282889 Google Maps Google Earth
Vej Hejningevej 14 By 4200 Slagelse
 
Ønsket startdato 10.11.2014 Forventet slutdato 21.11.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 185
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 100 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Boring af ø160 beskyttelsesrør, herefter itrækkes 1 stk. 0,4 kv samt 2 stk ø40 fiber rør
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1 1
Rør-/kabeltype Al-PEX;Trykklasse: 0ø40;Trykklasse: PN10ø40;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 45 40 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 0.4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.