Kvittering for ansøgning: 7N5L6JED

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
Sagsid7N5L6JED
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelHolstebro - Vejle, km 36.009, Fjernvarmeledning
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:17/07/2013 14:27:59
Sagen afgjort:11.07.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-04314
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Skibbild - Herning
Banekilometer:36.009
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma EnergiMidt Rambøll Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Klaus Lauritsen Ann Esman
Telefon 9926 8211 5161 5315
Mail kll@energimidt.dk anes@ramboll.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.150993 Længdegrad 8.904602 Google Maps Google Earth
Vej Agerjord By Gødstrup
 
Ønsket startdato 15.08.2013 Forventet slutdato 01.11.2013
 
Metode Pilotrørsboring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 0
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Stål 711 700
Beskyttelsesrør GRP 616 578
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Gennempresning af 1 stk. ø711 mm føringsrør af stål med indvendig snegleboring. Lægningsdybde fra skinneoverside til overside af føringsrør er ca. 2,3 m.
I føringsrøret lægges et DN600 beskyttelsesrør af glasfiber. Beskyttelsesrørets afsluttes min. 0,5 m uden for enderne af føringsrøret. Hulrummet mellem føringsrør og beskyttelsesrør udfyldes med skumbeton el. lign.. Stålføringsrøret regnes at forsvinde med tiden, hvorfor beskyttelsesrøret af glasfiber beregnes for at være bærende.
Beskyttelsesrøret udføres med et fald på 5 mod udløbsbrønd på vestsiden af banen. Brønd placeres ca. 1,5 m fra baneskel. Gennemføring af beskyttelsesrør i brønd tætnes.
På østsiden af banen afsluttes beskyttelsesrøret ca. 7 m fra baneskel. Der er afspærringsmuligheder ved ventil på begge sider af banen.
Pressegrube e ca. 6x3 m. og er placeret ca. 1,5 udenfor skel på vestsiden af banen.
Afvigelser fra BN1-13-2 Entreprenøren er endnu ikke kendt, men vi regner med at det bliver Østergaard A/S
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Fjernvarme, vand
Antal 1
Rør-/kabeltype stål med PE kappe;Trykklasse: PN25
Udv. diameter (mm) 500
Indv. diameter (mm) 168
Tryk (Bar) 25
Temperatur (°C) 110
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Med den valgte ledningstype skal der anvendes en godkendt entreprenør. Det kan forventes, at der bliver stillet krav om dette.
  3. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.
  4. Det cirkulære mellemrum mellem føringsrør og det næste rør er større end 20 mm - der skal ske udstøbning af mellemrummet.
  5. Da udvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2, idet det dog tilføjes, at eventulle presse- og modtagegruber skal indtegnes på det geologiske tværsnit.