Kvittering for ansøgning: 7N18G6XL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid7N18G6XL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelAarhus H - Grenå, km 40.373;8550 Ryomgård, Thorsagervej, fiber, 7N18G6XL
Ansøgning revideret:22/05/2014 09:27:00
Ansøgning modtaget:12/05/2014 14:49:39
Sagen afgjort:26.06.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-02928
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Grenå
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Ryomgård
Banekilometer:40.373
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC MOE A/S Munck Forsyningsledninger A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Tina Helbo Sørensen Rikke Hougaard Sørensen Bitten Fuglsang
Telefon 6669 3409 2528 1822 2297 6878
Mail projektcenterjyllandost@tdc.dk rhs@moe.dk bfs@munck-forsyning.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.379557 Længdegrad 10.503827 Google Maps Google Earth
Vej Thorsagervej By 8550 Ryomgård
 
Ønsket startdato 24.06.2014 Forventet slutdato 24.06.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PE100 SDR17 110 97
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der søges om tilladelse til at udføre en styret boring af Ø110 vinkelret på jernbanen, langs Thorsagervej i Ryomgård, hvor der i røret trækkes TDC-kabel.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 0
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.