Kvittering for ansøgning: 6UDGYA05

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid6UDGYA05
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Vahideh Karimi Pahmedani, tlf: 21354246, mail: vkpn@bane.dk
SagstitelHerning, Ydunsvej, El, 6UDGYA05
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:03/04/2019 16:25:16
Sagen afgjort:12.04.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-6431
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:38.404
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Netselskabet n1 COWI Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Svend Vingtoft Jan Jørgensen Thorbjørn Riisgaard
Telefon 4043 0277 2948 7980 8688 4155
Mail svi@n1.dk jjr@cowi.com info@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma PJ.tec Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.139285 Længdegrad 8.936744 Google Maps Google Earth
Vej Ydunsvej By Herning
 
Ønsket startdato 09.04.2019 Forventet slutdato 12.04.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 97
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Et nyt 10 kV kabel skulle trækkes gennem eksisterende rørunderføring (ø150bt) i stedet for eksisterende kabel som trængte til udskiftning. det har dog vist sig at eksisterende føringsrør er knust umiddelbart under grøftebund på begge sider af banen, hvilket formodentligt er sket i forbindelse med oprensning af grøfter. Eksisterende føringsrør kan ikke repareres uden at grave ind i baneskråningen. Der ønskes derfpor etableret nyt beskyttelsesrør under banen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype Andet
Udv. diameter (mm) 66
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  7. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.