Kvittering for ansøgning: 675OPL4K

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
Sagsid675OPL4K
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRoskilde - Kalundborg, km 108,072;Kalundborg, Svanevej, Antenne, fiber eller tele, 675OPL4K
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:25/11/2016 14:09:37
Sagen afgjort:18.01.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-08641
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Kalundborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:108.072
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Novo Nordisk A/S ISC Kalundborg Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Arthur Vinther Christensen Thomas Opdal Morten Hansen
Telefon 3075 3303 3527 8963 7582 3455
Mail avc@novonordisk.com toj@isc.dk mail@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.675316 Længdegrad 11.128832 Google Maps Google Earth
Vej Svanevej By Kalundborg
 
Ønsket startdato 09.01.2017 Forventet slutdato 21.01.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 155
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3434
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 97
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet En ø110 ledning lagt med styret underboringer indeholdende telekabler fra Novo Nodisk's grund i Kalundborg, skal til deres snarligt opførte bygninger på nærliggende grund, da kablerne skal være etablerede før bygningerne kan tages i brug. Kaldet boring 2.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 7
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 10
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
  9. Der er foretaget en søgning på kilometersten indenfor en radius på 500 m fra det ansøgte sted. Der er ikke fundet kilometersten. Det betyder formentlig, at det ansøgte borested ikke ligger på en af Banedanmarks strækninger; det er muligt at borestedet ligger ved et firma-, stam- eller havnespor under Banedanmarks infrastrukturforvaltning.
  10. Der er foretaget en søgning på sporstykker indenfor en radius på 500 m fra det ansøgte sted. Der er ikke fundet sporstykker, hvilket formentlig betyder, at krydsningsstedet ikke ligger i nærheden af et jernbanespor, Banedanmark forvalter.