Kvittering for ansøgning: 5NJ5CN7F

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid5NJ5CN7F
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
Sagstitel4300 Holbæk, Skagerakvej, Antenne, fiber eller tele, 5NJ5CN7F
Ansøgning revideret:26/11/2014 14:46:05
Ansøgning modtaget:26/11/2014 14:46:05
Sagen afgjort:12.12.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-07697
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Kalundborg
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Vipperød - Holbæk
Banekilometer:64.74
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Seas Nve Zacho-Lind A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger Hoffmann A/S
Kontaktperson Christian Daougaard Christian Rønne Finn Vincentz
Telefon 5138 6044 4040 2690 6012 0683
Mail cda@seas-nve.dk cr@zacho-lind.dk fvk@hoffmann.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Seas-nve Person Christian Rønne
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.697107 Længdegrad 11.721412 Google Maps Google Earth
Vej Skagerakvej By 4300 Holbæk
 
Ønsket startdato 04.12.2014 Forventet slutdato 05.12.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 220
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2600
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 200 176
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal føres 4xø50mm trækrør for telekabler, disse føres i ø200 mm føringsrør.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 4
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 50
Indv. diameter (mm) 44
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  7. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.