Kvittering for ansøgning: 5E2BJRNT

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid5E2BJRNT
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
Sagstitel5792 Årslev, Overvejen, Antenne, fiber eller tele, 5E2BJRNT
Ansøgning revideret:21/01/2015 12:56:43
Ansøgning modtaget:14/01/2015 12:37:38
Sagen afgjort:16.02.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-05289
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Odense - Svendborg
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Årslev
Banekilometer:14.55
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Årslev net ETS A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger Entreprenørgården Munkebo A/S
Kontaktperson Felmming Christensen Tommy Sørensen Lars Kvist
Telefon 7225 3333 6590 1585 5361 2142
Mail aarslevnet@aarslevnet.dk ets@ets-nodig.dk Lk@harder-as.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.303498 Længdegrad 10.461069 Google Maps Google Earth
Vej Overvejen By 5792 Årslev
 
Ønsket startdato 02.02.2015 Forventet slutdato 04.02.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 150
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 110 110 97
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af multirør til lysleder for Årslev Net - Antenneforening.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype 12x7/4;Trykklasse: Min 3500 N7x14/10;Trykklasse: Min. 3500 N
Udv. diameter (mm) 32 44
Indv. diameter (mm) 7
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.