Kvittering for ansøgning: 51CZ694P

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid51CZ694P
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelFredericia - Aarhus H, km 57,648;Horsens, madevej, El, 51CZ694P
Ansøgning revideret:01/06/2015 13:08:08
Ansøgning modtaget:27/05/2015 14:28:19
Sagen afgjort:28.09.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-04300
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:57.648
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma NRGI Net A/S Grontmij Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Søren Laursen Karin Josephsen Gamst Morten Hansen
Telefon 4114 6785 2723 6096 7582 3455
Mail sola@nrgi.dk kag@grontmij.dk mail@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.867171 Længdegrad 9.833939 Google Maps Google Earth
Vej madevej By Horsens
 
Ønsket startdato 05.06.2015 Forventet slutdato 15.06.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 300
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PN 16 250 206
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Denne ansøgning er en revidering af tidligere ansøgning 0IUO5XJ5 på jnr 15-01811, som kan deaktiveres i ledningsx.

Underboring under banen for fremføring af 60 kV kabel. Underboringen forventes at ligge mindst 3,3 meter under skinne overkant hvor den krydser banen, Boringen vil blive udført som "bananboring" og vil komme længere ned under mosen end 3,3 meter (forventeligt et sted mellem 4 og 6 meter.
Afvigelser fra BN1-13-2 Der skal i forbindelse med underboringen graves på banedanmarks areal på den østlige side af banen. Der fremsendes særskilt en dispensations ansøgning hertil.
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 1x3x800 PEX AL;Trykklasse: N/A
Udv. diameter (mm) 140
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 60
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  6. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.