Kvittering for ansøgning: 3LJKMZL7

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid3LJKMZL7
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
Sagstitel8800 Viborg, Sparkær, Langgade, Antenne, fiber eller tele, 3LJKMZL7
Ansøgning revideret:12/03/2019 09:21:02
Ansøgning modtaget:16/01/2019 07:16:48
Sagen afgjort:12.03.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-1046
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Langå - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:51.846
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Global Connect MOE A/S Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Carsten Sørensen Kasia Rosenqvist Vilhelm Jensen
Telefon 3143 7141 2528 1832 8688 4155
Mail Carsten.Sorensen@globalconnect.dk kcr@moe.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma PJ-Tec Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.475197 Længdegrad 9.228840 Google Maps Google Earth
Vej Langgade By 8800 Viborg, Sparkær
 
Ønsket startdato 15.02.2019 Forventet slutdato 15.03.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 142
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Global Connect ønsker at udføre en styret boring under jernbaneoverkørslen ved Langgade i Sparkær. Entreprenøren vil også søge om tilladelse til at grave i offentligt areal via Kommunen. Ledningejer har yderligere undersøgt om de har mulighed for at købe eller leje sig ind ved andre ledningsejers rørføringer under banen, dette har ikke været muligt. Der er yderligere undersøgt om placeringen kunne flyttes 5-10m uden for overkørslen, dette kan heller ikke lade sig gøre grundet andre eksisterende ledninger i jord. Derfor ønskes det at krydse under jernbaneoverkørslen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  9. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  10. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.