Kvittering for ansøgning: 3BCISEH5

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid3BCISEH5
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Hillerød, km 34;Hilerød, Nysøgårdsvej, Andet, 3BCISEH5
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:12/09/2017 12:37:54
Sagen afgjort:05.12.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-5590
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Hillerød
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:34.036
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Sebastian Klint Grønbæk Thomas R. Nygaard
Telefon 4171 2841 3067 4382
Mail sgro@bane.dk trn@nordkysten.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.906270 Længdegrad 12.318823 Google Maps Google Earth
Vej Nysøgårdsvej By Hilerød
 
Ønsket startdato 01.10.2017 Forventet slutdato 01.12.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 390
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3750
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Styrbar underboring Hillerød Golf
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Andet
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 16
Udv. diameter (mm) 350
Indv. diameter (mm) 340
Tryk (Bar) 0
Temperatur (°C) 20
Spænding (kV) 0
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  2. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.