Kvittering for ansøgning: 1SV11KFV

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid1SV11KFV
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Køge, km 38.388;Roskilde - Næstved, km 53.052;København H - Køge, km 38,479;Roskilde - Næstved, km 53,127;Køge, Slagterivej, El, 1SV11KFV
Ansøgning revideret:25/02/2015 15:01:17
Ansøgning modtaget:13/02/2015 14:17:30
Sagen afgjort:27.03.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01155
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - NæstvedKøbenhavn H - Køge
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:53.04338.395
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS-NVE Holding A/S COWI A/S Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bjarne G. Svensson Jacob Christian Thrane Thorbjørn Risgaard
Telefon 5158 0791 4176 0257 8688 4155
Mail bgs@seas-nve.dk Jact@cowi.dk info@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.463005 Længdegrad 12.186249 Google Maps Google Earth
Vej Gløerfeldtsvej By Køge
 
Ønsket startdato 09.03.2015 Forventet slutdato 19.03.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør 110 110 90
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Sænkning af 3 stk 10 kV højspænding til under fremtidige tunnel.
Omlægning til nye kabler i samme trace, som nuværende.
Demontering af gamle kabler
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El El El
Antal 1 1 1
Rør-/kabeltype 3x240AL PEX;Trykklasse: PN163x240AL PEX;Trykklasse: PN163x150AL PEX;Trykklasse: PN16
Udv. diameter (mm) 20 20 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10 10 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. dybden er større end 6000 mm. Der skal derfor, jf. BN1-13-2, ske en særskilt dimensionering af ledningsanlægget. Tillæg til ansøgningsblanketten skal udfyldes af godkendt rådgiver.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.