Kvittering for ansøgning: 1JEV0VTN

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid1JEV0VTN
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelSæd Mark, Ubjergvej 15A, El, 1JEV0VTN
Ansøgning revideret:06/12/2023 10:27:32
Ansøgning modtaget:21/09/2023 11:06:05
Sagen afgjort:19.01.2024
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2023-18858
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Bramming - Tønder grænse
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:65.929
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma N1 Artelia A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Michael Tobiasen Daniel Månsson
Telefon 7518 7306 2880 6763
Mail kontakt@kontakt.n1.dk dmha@arteliagroup.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma PJ Tech Preben Jensen Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.9160177773167 Længdegrad 8.86481436564637 Google Maps Google Earth
Vej Ubjergvej 15A By Sæd Mark
 
Ønsket startdato 30.10.2023 Forventet slutdato 31.10.2023
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 140
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet N1 skal have et 4kv kabel under banen på siden af en overkørsel. Vi ligger den 5m i jorden for at få mindst mulig sætning.
Beskyttelsesrør: Plast, trykklasse 10, Udv. diameter: 110mm, indv. diameter 96,8, Reamer på 140mm
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype Andet
Udv. diameter (mm) 51
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 7. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 9. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.
 10. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-3. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-3. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 11. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.