Kvittering for ansøgning: 0DRDP8BL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid0DRDP8BL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelSønderborg-Tinglev, km 25,386, rentvandsledning
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:17/12/2013 17:13:51
Sagen afgjort:01.04.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-00120
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Sønderborg - Tinglev
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Gråsten - Tinglev
Banekilometer:25.386
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Tørsbøl Vandværk Brdr. Nørulf A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lars Branderup Ulf M. Nørulf
Telefon 2971 2895 2049 5198
Mail lars.branderup@gmail.com umn@norulf.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.914282 Længdegrad 9.480368 Google Maps Google Earth
Vej Vestermark By Tørsbøl
 
Ønsket startdato 13.01.2014 Forventet slutdato 15.02.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PEH100 SDR17 160 145
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Underførelse af vandledning for Tørsbøl Vandværk. Der sættes en Ø315mm med overløb til grøft.
Banketter i grøft beskyttes med fliser.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PEH100 SDR17;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm) 80
Tryk (Bar) 3.2
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Med den valgte ledningstype skal der anvendes en godkendt entreprenør. Det kan forventes, at der bliver stillet krav om dette.