Kvittering for ansøgning: 06Q73P3P

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid06Q73P3P
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelSilkeborg, Borgdalsvej, Antenne, fiber eller tele, 06Q73P3P
Ansøgning revideret:17/02/2021 11:36:42
Ansøgning modtaget:24/06/2020 08:54:12
Sagen afgjort:31.03.2021
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2020-17663_f
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:Skanderborg - Skjern
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:24.424
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference OVK 046
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma BDK Strukton Rail A/S Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jan Pedersen Michael Stenbye Jan Hovmand
Telefon 2087 0269 5373 3041 2368 7690
Mail xjpe@bane.dk grav.ler@strukton.dk jho@skent.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Jan Pedersen
 
Breddegrad 56.138207 Længdegrad 9.619392 Google Maps Google Earth
Vej Borgdalsvej By Silkeborg
 
Ønsket startdato 01.07.2020 Forventet slutdato 01.09.2020
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2260
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 140
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Fremføring af kabel til signalprogrammet.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele El
Antal 10 1
Rør-/kabeltype Andet Andet
Udv. diameter (mm) 60 15
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 0.23
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 7. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.
 8. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 9. Der er foretaget en søgning på kilometersten indenfor en radius på 500 m fra det ansøgte sted. Der er ikke fundet kilometersten. Det betyder formentlig, at det ansøgte borested ikke ligger på en af Banedanmarks strækninger; det er muligt at borestedet ligger ved et firma-, stam- eller havnespor under Banedanmarks infrastrukturforvaltning.
 10. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 11. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.