Faktaark for journalnummer: 13-05895
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 02-10-2013

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Sydenergi
Entreprenør Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Gråsten - Tinglev
Forkortelse Kw Gst-Te
TIB 28 28
BTR 282018 282018
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet
Kørestrøm Ikke kørestrøm 25 kV AC
Togkontrol ATC
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 100
Baneklasse Regionalbane Regionalbane
TEN Strækning Ikke TEN-strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Trinbræt Fri Bane
Station (midte/ fra / til) - -
Nedlagt  Nej Nej
Lukket  Nej Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid Z9KKCOZO Z9KKCOZO
Bane Sønderborg - Tinglev Sønderborg - Tinglev
TIB 28 28
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Gråsten - Tinglev
Forkortelse Sdb-Te Sdb-Te
km 31,181 31,181
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 28
TIB 28
Lokalitet Sønderborg-Tinglev
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 21
Antal godstog 0
Antal materieltog 1
Totalt antal 22
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 8000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 8000
Antal dage for 75 kt 9,4
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid Z9KKCOZO
Metode Styrbar boring
Boringen
Reamer (mm) 190
Lysvidde 160
Overcut (mm) 15
Dybde (mm) 2500
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 3
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid Z9KKCOZO
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 25
Indv. diam. (mm) 21
 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=Z9KKCOZO