Faktaark for journalnummer: 2018-3566
Udskrevet: 03-02-2023, ansøgning senest revideret: 27-02-2018

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Baneddanmark
Entreprenør Jacob Post styret underboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Køge
Forkortelse Kj
TIB 4
BTR 42053
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 2
Kørestrøm Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Station
Station (midte/ fra / til) 53,679/ 52,095/ 54,701
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid U7XVFJ38
Bane Roskilde - Næstved
TIB 4
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Køge
Forkortelse Ro-Næ
km 53,410
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 40
TIB 4
Lokalitet Roskilde-Køge
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 53
Antal godstog 1
Antal materieltog 1
Totalt antal 54
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 5000
Vægt godstog (t/d) 1000
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 6000
Antal dage for 75 kt 12,5
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid U7XVFJ38
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm)  160
Indv. Diam. (mm)  105
Boringen
Reamer (mm) 200
Lysvidde 160
Overcut (mm) 20
Dybde (mm) 2570
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 3,9
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid U7XVFJ38
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 5
Indv. diam. (mm)
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer1, 2

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=U7XVFJ38