Faktaark for journalnummer: 2019-15145
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 08-10-2019

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Banedanmark
Entreprenør Entreprenørfirmaet Langberg A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning Skanderborg - Herning
Strækningsafsnit Funder
Forkortelse Fu
TIB 35
BTR 352037
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 2
Kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed 100
Strækningshastighed (km/t) 100
Baneklasse Regionalbane
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Teknisk Station
Station (midte/ fra / til) -
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid QAHX1IYE
Bane Skanderborg - Skjern
TIB 35
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Skanderborg - Herning
Forkortelse Sd-Sj
km 36,301
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 55
TIB 35
Lokalitet Silkeborg-Herning
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 55
Antal godstog 0
Antal materieltog 0
Totalt antal 55
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 4000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 4000
Antal dage for 75 kt 17,5
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid QAHX1IYE
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 16
Udv. Diam. (mm)  110
Indv. Diam. (mm)  97
Boringen
Reamer (mm) 132
Lysvidde 110
Overcut (mm) 11
Dybde (mm) 2000
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 1,9
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid QAHX1IYE
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/ Kabeltype Plast, trykklasse 16
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 96
Indv. diam. (mm)
Karakteristiske størrelser
Spænding kV 0,4
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer1, 2

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=QAHX1IYE