Faktaark for journalnummer: 2017-8489/16-06647b
Udskrevet: 30-05-2023, ansøgning senest revideret: 19-09-2016

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Banedanmark, fiberprojekt
Entreprenør Hedegaard Boring ApS,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning Odense - Fredericia
Strækningsafsnit Ejby - Kavslunde
Forkortelse Na Eb-Ka
TIB 1 1
BTR 224066 224066
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 2
Antal spor tilknyttet
Kørestrøm Ikke kørestrøm 25 kV AC
Togkontrol ATC
Trafikale forhold
Maxhastighed 180 180
Strækningshastighed (km/t) 180
Baneklasse Hovedbane Hovedbane
TEN Strækning Ikke TEN-strækning TEN-Strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 8
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Trinbræt Fri Bane
Station (midte/ fra / til) - -
Nedlagt  Nej Nej
Lukket  Nej Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid MO7YJ663 MO7YJ663
Bane København H - Fredericia København H - Fredericia
TIB 1 1
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Odense - Fredericia
Forkortelse Kh-Fa Kh-Fa
km 198,395 198,395
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 16
TIB 1
Lokalitet Odense-Snoghøj
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 2
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 155
Antal godstog 26
Antal materieltog 5
Totalt antal 186
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 31000
Vægt godstog (t/d) 40000
Vægt materieltog (t/d) 1000
Total sum (t/d) 71000
Antal dage for 75 kt 2,1
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid MO7YJ663
Metode Styrbar boring
Føringsrør
Type Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm) 80
Indv. Diam. (mm) 14
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm) 
Indv. Diam. (mm) 
Boringen
Reamer (mm) 110
Lysvidde 80
Overcut (mm) 15
Dybde (mm) 2000
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 2,1
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid MO7YJ663
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 8
Indv. diam. (mm)
 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=MO7YJ663