Faktaark for journalnummer: 2018-9304
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 15-06-2018

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Novo Nordisk A/S
Entreprenør Danboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver Rambøll
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning Holbæk - Kalundborg
Strækningsafsnit Værslev - Kalundborg
Forkortelse Kbø Væ-Kb
TIB 5 5
BTR 52104 52104
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 1 1
Kørestrøm Ikke kørestrøm Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed 120 120
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Lokalbane I Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Trinbræt Fri Bane
Station (midte/ fra / til) - -
Nedlagt  Nej Nej
Lukket  Nej Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid LGTF5CSQ LGTF5CSQ KIHPE5SI KIHPE5SI
Bane Roskilde - Kalundborg Roskilde - Kalundborg Roskilde - Kalundborg Roskilde - Kalundborg
TIB 5 5 5 5
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Holbæk - Kalundborg Holbæk - Kalundborg
Forkortelse Ro-Kb Ro-Kb Ro-Kb Ro-Kb
km 107,974 107,974 107,964 107,964
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 51
TIB 5
Lokalitet Holbæk-Kalundborg
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 41
Antal godstog 0
Antal materieltog 0
Totalt antal 42
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 15000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 15000
Antal dage for 75 kt 5,1
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid LGTF5CSQ LGTF5CSQ KIHPE5SI KIHPE5SI
Metode Styrbar boring Styrbar boring Styrbar boring Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10 Plast, trykklasse 10 Plast, trykklasse 10 Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm)  110 110 110 110
Indv. Diam. (mm)  100 100 100 100
Boringen
Reamer (mm) 125 125 125 125
Lysvidde 110 110 110 110
Overcut (mm) 7,5 7,5 7,5 7,5
Dybde (mm) 2000 2000 2000 2000
Retning Krydsende ledning Krydsende ledning Krydsende ledning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid KIHPE5SI KIHPE5SI LGTF5CSQ LGTF5CSQ
Ledningstype Andet Andet Andet Andet
Antal 2 1 2 1
Rør-/ Kabeltype Andet Andet Andet Andet
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 20 30 20 30
Indv. diam. (mm) 0 0 0 0
Karakteristiske størrelser
Tryk (Bar)
Temperatur °C
Spænding kV
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

SpornummerE

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=LGTF5CSQ