Faktaark for journalnummer: 2020-19432
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 09-12-2021

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Cerius
Entreprenør Danboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver COWI
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning Roskilde - Ringsted
Strækningsafsnit Borup - Kværkeby
Forkortelse Bo-Ky
TIB 1
BTR 14052
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 2
Antal spor tilknyttet 2
Kørestrøm 25 kV AC
Togkontrol ATC
Trafikale forhold
Maxhastighed 180
Strækningshastighed (km/t) 180
Baneklasse Hovedbane
TEN Strækning TEN-Strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 8
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Fri Bane
Station (midte/ fra / til) -
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid 82DIIAUU
Bane København H - Fredericia
TIB 1
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Roskilde - Ringsted
Forkortelse Kh-Fa
km 52,558
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 12
TIB 1
Lokalitet Borup-Ringsted
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 2
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 231
Antal godstog 26
Antal materieltog 8
Totalt antal 265
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 67000
Vægt godstog (t/d) 40000
Vægt materieltog (t/d) 2000
Total sum (t/d) 109000
Antal dage for 75 kt 1,4
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid 82DIIAUU
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm)  110
Indv. Diam. (mm)  92
Boringen
Reamer (mm) 125
Lysvidde 110
Overcut (mm) 7,5
Dybde (mm) 3400
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 0,8
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid 82DIIAUU
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 24
Indv. diam. (mm)
Karakteristiske størrelser
Spænding kV 0,4
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

SpornummerV, H

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=82DIIAUU