Faktaark for journalnummer: 2020-13453
Udskrevet: 23-07-2024, ansøgning senest revideret: 07-08-2020

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer GlobalConnect
Entreprenør Entreprenør vælges ved udbud/licitation
Entreprenør godkendt
Rådgiver Almacon
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Svendborg
Forkortelse Svg
TIB 21
BTR 213000
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 1
Kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol ATC togstop
Trafikale forhold
Maxhastighed 50
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Station
Station (midte/ fra / til) 48,22/ 47,466/ 48,39
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid 0UK2IE49
Bane Odense - Svendborg
TIB 21
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Svendborg
Forkortelse Od-Svg
km 48,032
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 78
TIB 21
Lokalitet Ringe-Svendborg
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 59
Antal godstog 0
Antal materieltog 1
Totalt antal 60
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 5000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 5000
Antal dage for 75 kt 15,9
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid 0UK2IE49
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm)  110
Indv. Diam. (mm)  103
Boringen
Reamer (mm) 140
Lysvidde 110
Overcut (mm) 15
Dybde (mm) 3410
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 1,6
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid 0UK2IE49
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 55
Indv. diam. (mm)
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer2

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=0UK2IE49