Simpel sætningsberegning

Indvendig diameter af borehulmm
Udvendig diameter af rørmm
Manglende volumen pr. løbende m (mm3/1000 mm)
Dybdemm
Spredningsvinkel (default 2:1)°
Spredningsbreddem
Gennemsnitlig sætningmm
 

*Beregningen er en ren volumenbetragtning. Det antages, at det hulrum, der udgøres af overcuttet tømmes fuldstændig for jord. Det manglende volumen antages erstattet af jord, der synker ned uden i øvrigt at ændre volumen. Nedsynkningen fordeles over en bredde svarende til diameteren af det borede hul plus 2 gange tangens til spredningsvinklen gange dybden. Defaultvinklen på 26,6 grader svarer til en trykspredning på 2 på 1, som er den almindeligt antagne trykspredning.